• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 02144129247-09122847548
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود عمران و معماری

جزئيات دانلود

نشریه 528 - راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی نشریه 528 - راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی
 

نشریه ی شماره  528

معاونت نظارت راهبردی

امور نظام فنی

 

هدف از تدوین این راهنما، معرفی و ارایه ی اصول طراحی راه کار های اجرایی و روش های کاربرد خاص موضوع نوین استفاده از ژتوتکستایل ها در سازه های دریایی می باشد.
از جمله ی این روش ها، استفاده از منسوجات ساخته شده از پلیمر مصنوعی به خصوص ژئوتکستایل ها در ساخت و ساز های دریایی می باشد. تاریخ شروع استفاده از ژئوتکستایل ها مربوط به بیش از پنج دهه ی گذشته می باشد که اولین بار در کشور هلند و برای سری پروژه های دلتا (سازه های آ ب بند یا سد مجهز به دریچه های متحرك روی آبراهه های طبیعی) از این محصول در پیش ساخته کردن لایه ی تشک و استقرار آن در بستر دریا استفاده نمودند.
در بعضی کشورها ازجمله کشور هلند معادن کافی جهت تامین مصالح سنگی وجود نداشته و انواع سنگ های مورد مصرف در ساز ه های دریایی می بایست از خارج، از جمله از فنلاند با صرف هزینه ی گزاف وارد شوند.
در دهه های اخیر، ایده ی استفاده از ژئوتکستایل ها در دنیا با توجه به پیشرفت فن آوری ساخت و تجارب استفاده از آن ها و افزایش علاقه به نوآوری در سازه های دریایی خصوصا در پروژ ههایی که را ه حل های با قیمت کمتر را محقق م یسازند تقویت گردیده است.
لیکن، با وجود سابق هی جهانی بیش از نیم قرن در کاربرد ژئوتکستای لها در سازه های دریایی، تجربیات فنی و اجرایی داخلی در این زمینه کماکان نسبتا محدود می باشد. به گونه ای که فقدان مثال های بومی حایز شرایطی که به توان بیشتر به تجارب داخلی اشاره نمود. به گواه مکاتبات با سازندگان و مجریان داخلی معضلی در تدوین یک راهنمای کاملا بومی ایجاد نموده است.
تاکید بر این نکته ضروری است که استفاده از ژئوتکستایل همیشه و تحت هر شرایطی هم توصیه نمی شود و کاربرد این منسوجات باید صرفا در شرایطی که به کیفیت بالاتر سازه و کاهش در هزینه یا زمان اجرای پروژه منجر شود مدنظر قرار گیرد.
به خصوص آنکه اصل ترجیح بر استفاده از محصولات داخلی و کاهش واردات می تواند با روند رو به رشد تولید ژئوتکستایل در کشور ترکیب شده و استفاده از این محصولات را اقتصادی تر و حتی اشتغال زا نیز نماید.
در ادامه، متذکر می گردد که با توجه به شرح پروژه هایی که طی چند دهه ی گذشته با استفاده از ژئوتکستایل ها در دنیا اجرا
شده اند، توصی ههای آیی ن نامه های مربوط بین المللی و هم چنین مقاله های کنفرانس های تخصصی، آن است که در استفاده این مصالح علاوه بر لزوم انتخاب صحیح ژئوتکستایل برای کاربرد خاص مدنظر در یک پروژه، باید با استفاده از تجهیزات مناسب و کادر اجرایی متخصص و مجرب انجام شود. این نکته بر مهندسان طراح سازه های دریایی پوشیده نیست که طرح بهینه آن است که به گواه امکانات اجرایی موجود هم کم خطر و مناسب بوده و لذا در استفاده یا عدم استفاده از محصول خاصی که در این راهنما در آن مورد صحبت می گردد این اصل مهم م ی بایست رعایت شود.
در تدوین راهنمای حاضر، علاوه بر بررسی مراجع معتبر خارجی و داخلی، از سه مرجع اصلی، کتاب راهنمای آقای پیلارژیک که در فهرست مراجع (MAG) و راهنمای طراحی کشور آلمان (RM) کتاب راهنمای استفاده از سنگ در ساز ه های دریایی ،(PL) هم به صورت کامل معرفی شده اند در تهیه ساختار اصلی استفاده شده که این انتخاب با مشورت اساتید خارجی به نام صورت گرفته است.
عوامل مهم دیگری نیز که می بایست در تحلیل چند ضابطه ای استفاده یا عدم استفاده از ژئوتکستایل در سازه های دریایی در کشور در نظر گرفته شوند عبارتند از:
- امکان تامین مصالح سنگی از معادن با قیمت نسبتاً منطقی و اقتصادی (اگرچه نه همیشه با کیفیت در حد استاندارد)؛
- پایین تر بودن دستمزد نیروی انسانی به طور نسبی در مقایسه با کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن؛
- توجه به هزینه ی انرژی با در نظر گرفتن یارانه های مربوط که تغییراتی در بهای واحد ایجاد می نماید؛
- چنانچه کارخانه ی تولیدکننده ی ژئوتکستایل خاص مورد نیاز در کشور وجود نداشته باشد، با صرف هزینه ی ارزی می بایست این محصول از خارج وارد شود و حال آ نکه در صورت یکه با انتخاب رو شهای اجرایی مناسب و سنتی از مصالح سنگی داخلی استفاده گردد، کمک به اشتغال زایی و تقلیل میزان بیکاری می نماید. حمل خارجی ممکن است خود خطر اطاله پروژه را در بر داشته باشد؛
- وضعیت خاص اقلیمی ایران خصوصا به لحاظ میزان قابل توجه اشعه ی ماورای بنفش در سواحل جنوبی کشور و نیز مناطق زلزل ه خیز متعدد که تمهیدات خاص را در صورت استفاده از ژئوتکستایل ایجاب م ینماید؛
- در مراحل مقدماتی شروع این موضوع و وضعیت کنونی، افراد دارای تجربه ی تخصصی کافی اجرایی در این زمینه در کشور وجود نداشته و در صورت استفاده از ژئوتکستای لها در یک پروژه م یبایست برنام هی کارآموزی و دوره های آموزشی برای کادر اجراکننده در نظر گرفته شده و با اعمال کنترل و مدیریت کیفیت لازم پیاده شود.
بنابراین، طراح کاربرد ژئوتکستایل در پروژه های دریایی و عمرانی کشور می بایست عوامل مهم یاد شده را که مربوط به جنبه های فنی و اجرایی، اقتصادی، اشتغا ل زایی و ممانعت خروج ارز از کشور می شود هم مورد عنایت لازم قرار دهد.
به لحاظ سایر مسایل مرتبط با طراحی ساز ه های حفاظتی دریایی، این راهنما باید همراه با نشریه ی 300 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تحت عنوان "آیین نامه ی طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران" مورد استفاده قرار گیرد و ب هطور خاص در موارد و جنبه هایی از طراحی موج شکن ها و سازه های حفاظتی مانند نحوه ی تعیین شرایط مرزی طراحی به لحاظ هیدرودینامیکی و ژئوتکنیکی که در این راهنما به دلیل پرهیز از تکرار به آن ها پرداخته نشده، به جلد پنجم نشریه ی فوق الذکر ارجاع م یگردد. اساسا، فرض بر این است که مخاطب این نشریه در خصوص طراحی سازه های دریایی متداول تر مانند موج شکن ه ا، دارای تجارب و آشنایی است لیکن در خصوص معرفی کاربردهای ژئوتکستایلها عمدا برخی توضیحات و معرفی کاربردها نیز در این نشریه عنوان شده است تا از یکسو مطالب مندرج در نشر یه ی 300 تکرار نگردد و از سوی دیگر برخی ایده های نسبتا ساده تر استفاده از ژئوتکستایل در ساز ه های دریایی هم در نشریه گنجانیده شوند.
در راستای سهولت استفاده از این راهنمای طراحی، فصل های مربوط با مندرجات مشروح زیر تدوین گردیده اند:
فصل اول در برگیرنده ی کلیاتی از قبیل تعریف مفاهیم و اصول اولیه ی مرتبط با ژئوسنتتیک ها و ژئوتکستای لها از یک سو و معرفی کاربردهای ژئوتکستایل در مهندسی سواحل و مهندسی دریایی می باشد که ب هدلیل نسبتا جدید بودن موضوع این راهنمای طراحی حتی الامکان اهتمام بر ارایه ی شرحی جهت معرفی مفاهیم پایه و کاربری های قابل توجه این خانواده از محصولات و فن آوری مربوطه بوده است.
فصل دوم معرفی سامانه های ژئوتکستایلی یا ژئوسیستم ها را دربر دارد که نسبت به کاربری های امروزه ی متداول تر ژئوتکستایل در سازه های دریایی و ساحلی ک متر متداول اند و دارای ضوابط مدون یکنواخت برای کاربرد در پروژ ههای اجرایی مختلف هم نمی باشند لیکن بهرحال دارای اهمی تاند چراکه هم در شرایط کنونی و هم در آینده با پیشرفت فن آوری ها و تجارب مربوطه کاربرد ژئوسیستم ها به صورت موردی، بیشتر م ی تواند به دلیل برخی مزی تها مورد توجه قرار گیرد.
فصل سوم نیز که اولین فصل از دو فصل مرتبط با تعیین اصول و ضوابط طراحی است حاوی ملاحظات اصولی طراحی بیشتر از منظر کیفی می باشد تا ب ه همراه ملاحظات ضوابط معرفی شده در فصل چهارم برای کاربردهای در حیطه ی این راهنما ارایه ی روش طراحی صورت گیرد.
توجه به ملاحظات و اصول اجرایی بین المللی، خصوصا در شرایط فعلی نوین بودن این نوع راهکارها در کشور، ایجاب م ینماید تا مهندسان طراح به لحاظ اجرایی بودن، ایمن بودن و اقتصادی بودن طرح های خود کاملا رعایت ملاحظات اصولی اجرای مناسب سازه های حفاظت ساحلی و دریایی با استفاده از ژئوتکستایل را پیش از ارایه این گونه طرح ها بنمایند، بنابراین فصل پنجم در برگیرنده ی اینگونه ملاحظات اجرایی می باشد.
فصل ششم نیز دربر گیرنده ی ملاحظات اجرایی و ایده های طراحی مرتبط با جزییات اجرایی مناسب برای لایه های فیلتر و
آرمور ساز ههای حفاظت ساحلی و دریایی توده سنگی با استفاده از ژئوتکستایل می باشد.
فصل هفتم حاوی طبقه بندی و تاکید بر لزوم انجام انواع آزمای شهای مختلف در مراحل تولید و پیش و پس از نصب ژئوتکستایل می باشد تا قراردادهای اجرایی مربوطه به غیر از مشخصات فنی لازم که در فصل چهارم تدوین گردیده اند دارای کلیه ی آزمایش های کنترل و حصول اطمینان از کیفیت لازم هم باشند.
فصل هشتم نیز ارایه کنند ه ی برخی مثال های استفاده از ژئوتکستایل در کاربری های خاص در دنیا و تجارب حاصله جهت انتقال این تجارب به کشور می باشد.
شرح بیشتر مفاهیم و مثال های طراحی طبق ضوابط ارایه شده این راهنما هم طی پیوس تها قابل مراجعه می باشند.
ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهارنظر در مورد این راهنما، امید است مجریان و دست اندرکاران برای پیشرفت این حوزه ی نوین در کشور اهتمام ورزیده و متخصصان نیز با اظهارنظرهای سازنده خصوصا در زمینه ی تجارب موجود و آتی خود در تکامل این نشریه به لحاظ پاس خگویی به نیاز یک مرجع طراحی مناسب داخلی مشارکت نمایند. با وجود اهتمام به عمل آمده در تدوین نشریه حاضر، قطعا در تجدید نظرهای آتی بهبود و ارتقای آن محقق می گردد که امید است با کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان و متخصصان موجبات آن فراهم آید. البته، با توجه به عوامل محیطی کشور به نظر می رسد که تا مدت ها در کشور کاربرد اصلی فیلتراسیون و جداسازی ژئوتکستایل در سازه های دریایی باشد. افزون بر این، راهنمای حاضر جایگزین مراجعه به کتب و مراجع فنی معرفی شده جهت مطالعه ی بیشتر در خصوص ویژگی های مختلف و جزییات فن آوری های مرتبط با این موضوع نسبتا جدید نمی باشد و توصیه می گردد مهندسان طراح درصورت نداشتن تجربه ی قبلی طراحی به این روش های مرتبط با ژئوتکستایل پیشاپیش کتب عمومی مربوطه در بخش مراجع این راهنما را هم مطالعه فرمایند.

اندازه فایل: 3.78 MB

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

تماس با پشتیبانی

سایت دانلود مهندسی عمران و معماری

تلفن:   02144129247

همراه: 09122847548

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بیشترین دانلود ها

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

کانال تلگرام ما

کانال تلگرام عمران، معماری و صنعت ساختمان

فیلم های دکوراسیون و طراحی داخلی

ورود به کانال تلگرام

موضوعات دانلود

جزوات درسی و گزارش کارآموزی