• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 02144129247-09122847548
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود عمران و معماری

جزئيات دانلود

بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب تهران بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب تهران

بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب تهران
محمود محمد رضاپور طبري ١ دانشجوي كارشناسي ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر محمد كارآموز ٢، استاد دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير
چكيده
هدف اصلي در اين مقاله، تد وين الگوريتم بهره برداري بهينه از منابع آب سطحي و زيرزميني در راستاي تأمين نيازهاي آبي، كنترل
تغييرات سطح متوسط آبخوان دراراضي كشاورزي و كاهش هزينه هاي پمپاژ مي باشد. جهت دستيابي به اهداف ذكر شده يك مدل
بهينه سازي بهره برداري تلفيقي تدوين شده است . در اين م دل جهت شبيه سازي تغييرات سطح آبخوان از نتايج يك مدل عددي ٣
٤) استفاده شده و بر اساس ANN) استفاده مي شود. نتايج اين مدل براي شبيه سازي سناريوهاي مختلف و براي آموزش شبكه عصبي
آن معادلات پاسخ آبخوان ٥ تدوين مي گردند. جهت تدوين سياست بهره برداري بهينه از منابع آ بهاي سطحي و زيرزميني، مدل شبكه
عصبي آموزش داده شده آبخوان با يك مدل بهينه سازي (الگوريتم ژنتيك ٦) تلفيق مي گردد. مدل توسعه داده شده جهت بهره برداري
بهينه تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني جنوب تهران مورد استفاده قرار گرفته است . نتايج اين مطالعات نشان دهنده كارايي
مناسب مدل و اهميت وجود نگرش سيستمي در بهره برداري بهينه از منابع آب در جنوب تهران مي باشد.
كلمات كليدي: بهره برداري تلفيقي، شبيه سازي، بهينه سازي، شبكه هاي عصبي
١E mail: [email protected]
٢E mail: [email protected]
٣PMWIN
٤Artificial Neural Networks
٥Response functions
٦Genetic Algorithms

اندازه فایل: 417.9 KB

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

تماس با پشتیبانی

سایت دانلود مهندسی عمران و معماری

تلفن:   02144129247

همراه: 09122847548

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بیشترین دانلود ها

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

کانال تلگرام ما

کانال تلگرام عمران، معماری و صنعت ساختمان

فیلم های دکوراسیون و طراحی داخلی

ورود به کانال تلگرام

موضوعات دانلود

جزوات درسی و گزارش کارآموزی