• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 02144129247-09122847548
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود عمران و معماری

جزئيات دانلود

ارزيابی روابط مختلف تعيين ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای ارزيابی روابط مختلف تعيين ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای

ارزيابی روابط مختلف تعيين ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب
آزمايشگاهی و رودخانه ای
عبدالرضا ظهيري، دانشجوي رشتة تأسيسات آبياري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ١
(كارشناس سازمان آب و برق خوزستان، اهواز)
چكيده
در اغلب كانالهاي آزمايشگاهي و رودخانه های طبيعی، بخشهای مختلف محيط آبراهه دارای ضريب زبری متفاوتی است. برای تعيين پارامترهاي
هيدروليكي چنين آبراهه هايي ضروری است يک ضريب زبری معادل برای كل پيرامون خيس شدة كانال درنظر گرفته شود. يکی از
مشخص ترين نمونه هاي تغيير ضريب زبری در پيرامون آبراهه، مقاطع مرکب هستند. اين مقاطع دارای يک مقطع اصلی و يک يا دو دشت
سيلابی می باشند. دشتهای سيلابی معمو ً لا خشك بوده و تنها در هنگام سيلاب فعال می شوند. به اين دليل معمو ً لا ضريب زبري بسيار بيشتري
نسبت به مقطع اصلی دارند. برای محاسبه ضريب زبری معادل که ضريب زبری ترکيبی نيز ناميده مي شود روشهای مختلفی با فرضياتی خاص
توسط محققين ارائه شده است. در اين مقاله روشهای مختلف محاسبه ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای مورد
مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که هيچ يک از روشهای ارائه شده و بويژه در حالت مقاطع مرکب با سطوح زبر و غير
همگن قابل قبول نبوده و در مقايسه با مقادير واقعي ضريب زبري، توأم با خطای زيادی مي باشند اگرچه روش لوتر مناسبتر از بقية روشهاست.
واژه هاي کليدی: مقاطع مرکب، هيدروليک سيلاب، دشتهای سيلابی، ضريب زبری معادل، رابطه دبی–اشل

اندازه فایل: 222.81 KB

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

تماس با پشتیبانی

سایت دانلود مهندسی عمران و معماری

تلفن:   02144129247

همراه: 09122847548

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بیشترین دانلود ها

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

کانال تلگرام ما

کانال تلگرام عمران، معماری و صنعت ساختمان

فیلم های دکوراسیون و طراحی داخلی

ورود به کانال تلگرام

موضوعات دانلود

جزوات درسی و گزارش کارآموزی